ข่าวการศึกษา

กิจกรรมวิ่งประเพณีวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร ประจำปีการศึกษา 2559สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร จัดกิจกรรมวิ่งประเพณีวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร ประจำปีการศึกษา 2559 เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2559 ที่ผ่านมา เส้นทางรอบมหาวิทยาลัย กิจกรรมนี้เป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมต้อนรับนักศึกษาใหม่ "We are SER We are Family" เพื่อเสริมสร้างสุขภาพที่ดีและเสริมความสัมพันธ์ระหว่างนักศึกษาใหม่ นักศึกษาปัจจุบัน และคณาจารย์ นอกจากกิจกรรมวิ่งประเพณีแล้ว นักศึกษาใหม่ยังได้เคารพธงชาติและเคารพตรา จภ. ตราประจำมหาวิทยาลัยร่วมกัน เพื่อเสริมสิริมงคลให้กับชีวิตอีกด้วย

ประมวลภาพ

TOP