กิจกรรม “Walailak Social Engagement” ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า จังหวัดนครศรีธรรมราช