อธิการบดี ม.วลัยลักษณ์นำทีมผู้บริหาร เข้าพบผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช หารือทิศทางการพัฒนาการศึกษา พร้อมรายงานความก้าวหน้าการก่อสร้างศูนย์การแพทย์ฯ