จบไปอีก 1 รุ่นแล้ว สำหรับโครงการนิเวศวิทยาทางทะเลภาคฤดูร้อน ซึ่งปีนี้จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 24