ข่าวเด่น

สุดเจ๋ง! อาจารย์ ม.วลัยลักษณ์ เป็นตัวแทนประเทศไทยทำหน้าที่กรรมการแบดมินตัน กีฬาโอลิมปิกเกมส์ที่บราซิล

อาจารย์นพพร สุวรรณโชติ อาจารย์ประจำสำนักวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้รับคัดเลือกจากสมาคมแบดมินตันแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์และสหพันธ์แบดมินตันโลกให้เป็นตัวแทนประเทศไทย ไปทำหน้าที่เป็นกรรมการผู้ตัดสินกีฬาแบดมินตันในตำแหน่ง International Linejudg การแข่งขันกีฬาโอลิมปิกเกมส์ ครั้งที่ 31 ริโอเกมส์ 2016 ที่นครรีโอเดจาเนโร สหพันธ์สาธารณรัฐบราซิล ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 5-21 สิงหาคม พ.ศ. 2559 นี้สำหรับประวัติอาจารย์นพพร สุวรรณโชติ สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต (พลศึกษา) มหาวิทยาลัยบูรพา และสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท การศึกษามหาบัณฑิต (พลศึกษา) มหาวิทยาลัย ศรีนครินทรวิโรฒ ปัจจุบันทำหน้าที่เป็นอาจารย์ผู้สอนในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป โดยเฉพาะกีฬาแบดมินตัน อาจารย์นพพร ได้ดำรงตำแหน่ง ผู้จัดการทีมแบดมินตันนักศึกษาและทีมบุคลากรของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เป็นผู้ตัดสินระดับสูงสุด และเป็นกรรมการตัดสินผู้ชี้ขาดในสมาคมแบดมินตันแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ รวมทั้งเป็นผู้ฝึกสอนทีมพาราลิมปิกแบดมินตัน ทีมชาติไทยชุดปัจจุบันอีกด้วย

ข่าวโดยนายธีรพงศ์ หนูปลอด ส่วนประชาสัมพันธ์

TOP