เชิญร่วมงาน วันเกาะกระ เฉลิมพระเกียรติ ๑๒ สิงหา มหาราชินี