ข่าวทั่วไป

"WU Student Idol" พบขจรกิติ์ พ้นภัย (อุ้ม ว้าวดารา) ศิษย์เก่านิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ส่วนประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ขอเชิญร่วมต้อนรับ นางสาวขจรกิติ์ พ้นภัย (อุ้ม ว้าวดารา) ศิษย์เก่าหลักสูตรนิเทศศาสตร์ สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ รุ่นที่ 2 ปัจจุบัน ครีเอทีฟ และผู้ประกาศข่าวช่อง ONE ในโอกาสเดินทางมาร่วมพูดคุย “สร้างแรงบันดาลใจด้านการเรียน ทักษะการใช้ชีวิต...WU Student Idol” ให้แก่น้องๆ ชั้นมัธยมศึกษา โรงเรียนใน 14 จังหวัดภาคใต้ ในวันที่ 25 สิงหาคม 2559 เวลา 13.00 -15.00 น. ณ หอประชุมใหญ่ อาคารไทยบุรี

TOP