มวล.ยินดีต้อนรับครูและนักเรียนโรงเรียนทีปราษฏร์พิทยา จ.สุราษฏร์ธานี