ข่าวทั่วไป

มวล.ยินดีต้อนรับครูและนักเรียนโรงเรียนทีปราษฏร์พิทยา จ.สุราษฏร์ธานี

ครูและนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนทีปราษฏร์พิทยา อ.เกาะสมุย จ.สุราษฏร์ธานี จำนวน 101 คน เยี่ยมชมและฟังบรรยายแนวทางการศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ในวันพฤหัสบดีที่ 18 สิงหาคม 2559 เวลา 11.00-14.00 น. โดยจะให้การต้อนรับ ณ ห้องตุมปัง ชั้น 3 อาคารบริหาร

TOP