ข่าวทั่วไป

มวล.ยินดีต้อนรับสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ผู้บริหาร และบุคลากรสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จำนวน 35 คน ศึกษาดูงานระบบการบริหารงานศูนย์บริการการศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ในวันที่ 22 สิงหาคม 2559 เวลา 09.30-12.00 น. โดยจะให้การต้อนรับ ณ ห้องโมคลาน อาคารบริหาร

TOP