ข่าวทั่วไป

"WU Souvenir Shop" เปิดบริการแล้ว ที่อาคารบรรณสารและสื่อการศึกษาร้านจำหน่ายของที่ระลึก มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ "WU Souvenir Shop" เปิดให้บริการแล้ว ทุกวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 9.00-16.30 น. (วันเสาร์-อาทิตย์ และวันนักขัตฤกษ์ ปิดให้บริการ) ณ อาคารบรรณสารและสื่อการศึกษา

ผู้สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 3377 หรือ 3650

TOP