งดให้บริการสระว่ายน้ำ ทั้ง 2 สระ ในวันพุธ ที่ 17 สิงหาคม 2559