ข่าวทั่วไป

งดให้บริการสระว่ายน้ำ ทั้ง 2 สระ ในวันพุธ ที่ 17 สิงหาคม 2559

เนื่องจาก สระว่ายน้ำ (สระเล็ก /สระใหญ่ ) มีความจำเป็นต้องปรับสภาพน้ำทั้ง 2 สระ จึงของดให้บริการในวันพุธ ที่ 17 สิงหาคม 2559

TOP