ข่าวทั่วไป

แนะนำพนักงานใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2559 เดือน สิงหาคม

งานสารสนเทศบริหารบุคคล ส่วนการเจ้าหน้าที่ ขอแนะนำพนักงานใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2559 เดือน สิงหาคม เพื่อให้พนักงานทุกท่านได้ทราบ และร่วมแสดงความยินดีต้อนรับพนักงานใหม่ เข้าสู่ครอบครัววลัยลักษณ์ http://dp2.wu.ac.th/newpersonnel.html

TOP