ข่าวทั่วไป

ม.วลัยลักษณ์ ต้อนรับผู้บริหารศูนย์การค้าโรบินสัน หารือความร่วมมือเพื่อสื่อสารภาพลักษณ์องค์กรเมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2559 ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช อาจารย์ ดร.อัตนันท์ เตโชพิศาลวงศ์ รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายสื่อสารองค์กร นางสาวจิตตนา หนูณะ หัวหน้าส่วนประชาสัมพันธ์ และนายปิยวัชน์ คงอินทร์ หัวหน้าส่วนกิจการนักศึกษา ให้การต้อนรับคุณอัครพนธ์ กิตติภัทร์เจริญ ผู้จัดการเขตภาคใต้ดูแลพื้นที่เช่าศูนย์การค้าโรบินสัน และคณะ ในโอกาสเข้าพบเพื่อปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยนพูดคุยเกี่ยวกับความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์และโรบินสันในการจัดกิจกรรมเพื่อสังคม และกิจกรรมอื่น ๆ เพื่อสื่อสารภาพลักษณ์ของทั้ง 2 องค์กร ตลอดจนการใช้พื้นที่ของศูนย์การค้าโรบินสันในการจัดแสดงผลงานของนักศึกษา จัดนิทรรศการเพื่อประชาสัมพันธ์การรับนักศึกษา การจัดการเรียนการสอน และความสำเร็จด้านต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย

TOP