ม.วลัยลักษณ์ ต้อนรับผู้บริหารศูนย์การค้าโรบินสัน หารือความร่วมมือเพื่อสื่อสารภาพลักษณ์องค์กร