ข่าวทั่วไป

ขอเชิญร่วมโครงการเสวนาเรื่อง “นวัตกรรมเกษตรอินทรีย์ (Organic Farming) โดยมนุษย์เงินเดือนสู่วิถีเกษตรกร”

ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษาร่วมกับสำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตรขอเชิญร่วมโครงการเสวนาเรื่อง “นวัตกรรมเกษตรอินทรีย์ (Organic Farming) โดยมนุษย์เงินเดือนสู่วิถีเกษตรกร” โดย คุณภูดิน รักษ์รงค์ เจ้าของเว็บไซต์ www.samdin.net หรือ fb : นาข้าวแซมดินและผลิตภัณฑ์ ภายใต้ตราสัญลักษณ์ "นาข้าวแซมดิน" ในวันเสาร์ที่ 17 กันยายน 2559 เวลา 10.00 – 13.00 น. ณ อาคารบรรณสารและสื่อการศึกษา ชั้น 1 ในงานมีการจัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์นาข้าวแซมดินอีกด้วย

TOP