ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

ขอเชิญน้องๆ เยาวชนผู้สนใจด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดในงานโครงการ “การประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ ครั้งที่ 19” (The Nineteenth Young Scientist Competition: YSC 2017)ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) จัดการประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ ครั้งที่ 19 (The Nineteenth Young Scientist Competition: YSC 2017) โดยมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมดำเนินงานในฐานะหน่วยประสานงานส่วนภูมิภาค (ภาคใต้)

การจัดการประกวดโครงงานดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อกระตุ้นและสนับสนุนให้เยาวชนไทยในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 2 - 6 และระดับอาชีวศึกษา ได้มีโอกาสพัฒนาความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อเป็นการยกระดับผลงานของเยาวชนไทยไปสู่เวทีระดับนานาชาติ และเพื่อคัดเลือกนักเรียนตัวแทนประเทศไทยไปเข้าร่วมการประกวดในงาน Intel International Science and Engineering Fair (Intel ISEF) ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา

เยาวชนผู้สนใจด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สามารถจัดส่งข้อเสนอโครงงาน ผ่านระบบออนไลน์ GENA ภายในวันที่ 20 ตุลาคม 2559 ทั้งนี้ สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คุณปรียารัตน์ ธรฤทธิ์ ดวงแก้ว ผู้ประสานงานโครงการ โทร. 0 7567 3532, 0 7567 3528 โทรสาร 0 7567 3525 และสามารถดูรายละเอียดได้ที่ เว็บไซต์ http://www.nectec.or.th/ysc/ หรือที่ facebook YSC ภาคใต้

ข้อมูลรายละเอียดการส่งผลงาน โครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ ครั้งที่ 19

รายละเอียดเพิ่มเติม : http://www.nectec.or.th/ysc/

TOP