นักศึกษาแพทย์วลัยลักษณ์คว้ารางวัล Award for Academic Excellence นำเสนอผลงานวิจัยงานประชุม Japan Society for Medical Education (JSME)