ข่าวเด่น

นักศึกษาแพทย์วลัยลักษณ์คว้ารางวัล Award for Academic Excellence นำเสนอผลงานวิจัยงานประชุม Japan Society for Medical Education (JSME)นักศึกษาแพทย์ (นศพ.) สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จำนวน 4 คน ประกอบด้วย นศพ.สวรรยา งานวิวัฒน์ถาวร นศพ.ชุติมณฑน์ บุญรอด นศพ.จิรวรรณ พงศ์รุจิกร และ นศพ.สิทัชชา วงศ์คม พร้อมด้วยอาจารย์จากศูนย์แพทย์ศาสตรศึกษาโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต เข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมด้านแพทยศาสตรศึกษา Japan Society for Medical Education (JSME) ระหว่างวันที่ 28-30 กรกฎาคม 2559 ที่ผ่านมา ณ เมืองโอซาก้า ประเทศญี่ปุ่น

ทั้งนี้ ได้รับการสนับสนุนงบประมาณเข้าร่วมวิจัยจากส่วนวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดย นศพ.จิรวรรณ พงศ์รุจิกร ได้รับรางวัล Award for Academic Excellence จากการนำเสนอหัวข้อ How do the Medical Students Coping with Sues’ Patient and Family?

ประมวลภาพ

TOP