ขอเชิญคนลูกทุ่งร่วมประชันเสียงใสในการประกวดร้องเพลงลูกทุ่ง เนื่องในงานวลัยลักษณ์เกษตรแฟร์