ข่าวเด่น

นักศึกษา ม.วลัยลักษณ์ คว้า 3 รางวัลประชันกลอนสด

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ส่งนักศึกษาเข้าร่วมการประชันกลอนสด 2 รายการ เมื่อวันที่ 19-20 สิงหาคม 2559 ที่ผ่านมา โดยได้รับรางวัลรวมทั้งสิ้น 3 รางวัล สร้างเกียรติประวัติให้แก่มหาวิทยาลัยได้อีกครั้ง โดยมี อาจารย์ธีรวัฒน์ กล่าวเกลี้ยง ผู้ประสานงานหลักสูตรไทยศึกษาบูรณาการ สำนักวิชาศิลปศาสตร์ และที่ปรึกษาชมรมวรรณศิลป์ เป็นผู้ฝึกซ้อมและผู้ควบคุมทีม

รางวัลจากการประชันกลอนสดงานยุวกวีเฉลิมพระเกียรติ ครั้งที่ 39นักศึกษาที่เข้าร่วมประชันกลอนสดจำนวน 6 คน ได้แก่ นางสาวกวินสรา สุดใจ, นายธนพล พลภักดี, นายศักดา ไชยภาณุรักษ์, นายสุปัญญา คงแป้น, นางสาวนิสาลักษณ์ ยิ้วประพันธ์ และนายทวีศักดิ์ วงศ์กีรติเมธาวี เข้าร่วมการประชันกลอนสด 2 รายการ ได้แก่ “งานยุวกวีเฉลิมพระเกียรติ ครั้งที่ 39” จัดโดย สโมสรยุวกวี ชมรมเทพศรีกวีศิลป์ ร่วมกับ สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว กรุงเทพมหานคร เมื่อวันศุกร์ที่ 19 สิงหาคม 2559 ณ อาคารกีฬาเวสน์ 1 ศูนย์เยาวชนไทย-ญี่ปุ่น ดินแดง กรุงเทพมหานคร และงานประชันกลอนสด ครั้งที่ 26 “ใต้ร่มพระบารมีจักรีวงศ์” จัดโดยศูนย์วัฒนธรรม มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ เมื่อวันเสาร์ที่ 20 สิงหาคม 2559 ณ ห้องปรีดี พนมยงค์ อาคารเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ กรุงเทพมหานคร

รางวัลจากการประชันกลอนสดงานใต้ร่มพระบารมีจักรีวงศ์ผลการแข่งขันปรากฏว่า นายทวีศักดิ์ วงศ์กีรติเมธาวี นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์ ได้รับรางวัลที่ 2 กลอนกระดาษประเภทประชาชน และรางวัลที่ 3 กลอนสดประเภทประชาชน จากงานยุวกวีเฉลิมพระเกียรติ ครั้งที่ 39 นอกจากนี้ นางสาวกวินสรา สุดใจ นักศึกษาชั้นปีที่ 4 หลักสูตรไทยศึกษาบูรณาการ สำนักวิชาศิลปศาสตร์ ได้รับรางวัลชนะเลิศคะแนนรวมรอบที่ 2 รวมผลงานปรากฏว่า นักศึกษามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์สามารถคว้ามาได้ถึง 3 รางวัล จากการเข้าร่วมการแข่งขันทั้ง 2 รายการ

รายละเอียดเพิ่มเติม : http://sla.wu.ac.th/its/site/viewnews/726

TOP