ขอเชิญ นิสิต นักศึกษาและประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ (Logo) และแบนเนอร์ (Banner) "การแข่งขันคณิตศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 14 The 14th Thailand Mathematical Olympiad (14th TMO)"