ขอเชิญร่วมงานเลี้ยงศิษย์เก่าประเทศฝรั่งเศส (ครั้งที่ 2) ณ จังหวัดสงขลา / France Alumni Cocktail