ข่าวทั่วไป

ผู้บริหารม.วลัยลักษณ์พบสื่อมวลชน หารือการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อสังคมออนไลน์อาจารย์ ดร.อัตนันท์ เตโชพิศาลวงศ์ รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายสื่อสารองค์กร พร้อมด้วย คุณจิตตนา หนูณะ หัวหน้าส่วนประชาสัมพันธ์ ม.วลัยลักษณ์ เดินทางพบปะสื่อมวลชน ประกอบด้วยทีมงาน สื่อ social media เว็บไซต์ Dek-D.com หนังสือพิมพ์มติชน หนังสือพิมพ์ข่าวสด หนังสือพิมพ์ประชาชาติธุรกิจ หนังสือพิมพ์คมชัดลึก และสื่อในเครือเนชั่น เพื่อร่วมหารือการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อ Social Media สู่นักเรียนกลุ่มเป้าหมาย และหารือความร่วมมือการทำแผนประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์มหาวิทยาลัยผ่านสื่อดังกล่าวในอนาคต โดยมีผู้บริหารเว็บไซต์ Dek-D.com ผู้บริหารและบรรณาธิการหนังสือพิมพ์ดังกล่าวให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ 22-23 สิงหาคม 2559 ที่ผ่านมา ณ กรุงเทพมหานคร

ประมวลภาพ

TOP