ผู้บริหารม.วลัยลักษณ์พบสื่อมวลชน หารือการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อสังคมออนไลน์