ข่าวการศึกษา

สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ รับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาโท และปริญญาเอก สาขาวิทยาการด้านยาและเครื่องสำอาง ตลอดปีการศึกษา 2559

สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท และปริญญาเอก สาขาวิทยาการด้านยาและเครื่องสำอาง ตลอดปีการศึกษา 2559

สำหรับภาคการศึกษาที่ 2/2559 รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 21 ตุลาคม 2559

ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่
ดร.อรรถวดี แซ่หยุ่น
โทรศัพท์ 0-7567-2825, 0-7567-2808-10, 09-8670-5288
E - mail attawadee.sa@wu.ac.th

สมัครได้ที่ สำนักงานบัณฑิตศึกษา ศูนย์บริการการศึกษา อาคารไทยบุรี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โทร.0-7567-3138,0-7567-3139

หรือสมัครผ่าน Website: http://ces.wu.ac.th/registrar/appgraduate/ ไม่เสียค่าใบสมัคร

TOP