ผู้บริหาร อาจารย์และนักเรียนโรงเรียน 14 จังหวัดภาคใต้ ร่วมโครงการ ประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยสู่โรงเรียน Walailak University Show&Share