นักศึกษาสาขาวิชาบริหารธุรกิจ คว้ารางวัลจากการประกวดโครงการแกะดำ...ทำธุรกิจ