ข่าวทั่วไป

โครงการ WMS-ค่ายออมสินเก่งคิด เศรษฐกิจพอเพียง ครั้งที่ 4สำนักวิชาการจัดการ หลักสูตรเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากธนาคารออมสิน ได้จัดโครงการ WMS-ค่ายออมสินเก่งคิด เศรษฐกิจพอเพียง ครั้งที่ 4 เมื่อวันศุกร์ 26 และวันเสาร์ที่ 27 สิงหาคม 2559 ที่ผ่านมา โดย มีทีมผู้ชนะ ดังนี้1. ทีมผู้ชนะเลิศคือ ทีม Alive. ธุรกิจ IG:Kaitozan สกัดจากเปลือกกุ้ง 100 % จากโรงเรียนสวนศรีวิทยา จ.ชุมพร ได้รับโล่รางวัล จาก ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา พร้อมทุนการศึกษาจำนวน 20,000 บาท2. รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 คือทีม เถ้าแก่น้อย แผนธุรกิจผักออแกนิกส์ จากโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช ได้รับโล่รางวัล จาก ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา พร้อมทุนการศึกษาจำนวน 10,000 บาท3. รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 คือ ทีม mini agriculturist แผนธุรกิจ ข้าวไรซ์เบอรี่เพื่อสุขภาพ จากโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช ได้รับโล่รางวัล จาก ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา พร้อมทุนการศึกษาจำนวน 5,000 บาท

ประมวลภาพ

TOP