ข่าวทั่วไป

ผู้การเมืองคอนฯ มอบกระเช้าแสดงความยินดีแก่อธิการบดี ม.วลัยลักษณ์พล.ต.ต วันไชย เอกพรพิชญ์ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนครศรีธรรมราช พ.ต.อ.ประสิทธิ์ เผ่าชู รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนครศรีธรรมราช พร้อมด้วยข้าราชการตำรวจในสังกัด เข้ามอบกระเช้าดอกไม้ ให้แก่ ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ รักษาการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เพื่อแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสเข้าดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2559 ที่ผ่านมา ณ ห้องรับรองสำนักงานสภามหาวิทยาลัย อาคารบริหาร ม.วลัยลักษณ์

TOP