ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบนักวิทยาศาสตร์ สาขาเภสัชศาสตร์ ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี