ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ร่วมงานพิธีเปิดอาคารสำนักงานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช