ข่าวทั่วไป

ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ร่วมงานพิธีเปิดอาคารสำนักงานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช



ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศราวุธ ปาลิโภชน์ รักษาการแทนผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เป็นผู้แทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมงานพิธีเปิดอาคารสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2559 ณ สำนักงานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมี นายสุทิน พรชัยสุรีย์ ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช ให้การต้อนรับ

รายละเอียดเพิ่มเติม : http://ird.wu.ac.th

TOP