ประกาศรับสมัครอาจารย์ หลักสูตรเภสัชศาสตร์ สาขาเภสัชกรรมคลินิก จำนวน 1 อัตรา