ข่าวเด่น

ม.วลัยลักษณ์ชวนเที่ยวงาน “วลัยลักษณ์เกษตรแฟร์ 2559” 9-17 ก.ย.’59 นี้

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ขอเชิญร่วมงานวลัยลักษณ์เกษตรแฟร์ 2559 ภายใต้แนวคิด “เกษตรตามอัธยาศัย ใช้ได้จริง” ระหว่างวันที่ 9-17 กันยายน 2559 ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราชผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพวรรณ ฉิ้มสังข์ รักษาการแทนคณบดีสำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร ม.วลัยลักษณ์ ในฐานะประธานการจัดงาน “วลัยลักษณ์เกษตรแฟร์ ประจำปี 2559” เปิดเผยว่า มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์เล็งเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนางานทางด้านการเกษตรซึ่งเป็นหัวใจของประเทศและอยากจะเผยแพร่องค์ความรู้ทางการเกษตรที่ได้พัฒนาขึ้นจากงานวิจัยของมหาวิทยาลัย หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนให้แก่เกษตรกรและประชาชนทั่วไป จึงได้จัดงานวลัยลักษณ์เกษตรแฟร์ขึ้นมาอย่างต่อเนื่องซึ่งการจัดงาน 5 ครั้งที่ผ่านมา ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีทั้งในแง่ของจำนวนผู้สนใจนิทรรศการทางการเกษตรและผู้สนใจกิจกรรมอื่นๆด้วย

โดยในปีนี้งาน “วลัยลักษณ์เกษตรแฟร์ 2559” กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 9-17 กันยายน 2559 ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราชภายใต้แนวคิด “เกษตรรักษ์โลก : เกษตรตามอัธยาศัย ใช้ได้จริง” เน้นการประยุกต์องค์ความรู้ท้องถิ่น และเทคโนโลยีสมัยใหม่ ที่เกษตรกรสามารถเรียนรู้พร้อมนำไปใช้ประโยชน์ได้อย่างเป็นรูปธรรม สามารถสร้างความยั่งยืนให้แก่อาชีพการเกษตรอีกด้วย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพวรรณ ฉิ้มสังข์ กล่าวต่อไปอีกว่า ภายในงานวลัยลักษณ์เกษตรแฟร์ปีนี้จะมีการจัดนิทรรศการแสดงผลงานวิจัยของคณาจารย์สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร การจัดแสดงองค์ความรู้ของเกษตรกรและกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้โดยตรงจากเกษตรกรต้นแบบ โดยมุ่งเน้นเทคโนโลยีที่ง่าย ซึ่งผู้เข้าชมงานสามารถนำไปใช้เองได้ที่บ้านหรือจะทำเป็นอาชีพเสริมก็ได้ เช่น การแปรรูปน้ำยางพาราเป็นผลิตภัณฑ์ การเลี้ยงผึ้งโพรงไทย การเลี้ยงแพะในสวนปาล์มและผลิตภัณฑ์จากนมแพะ การเลี้ยงหมูคอนโด ส้มโอทับทิมสยามและการแปรรูป การปลูกหน้าวัวในสวนยาง รวมทั้งการพบปะแลกเปลี่ยนประสบการณ์ความสำเร็จกับตัวแทนเกษตรกรรุ่นใหม่ (Young Smart Farmer) ด้วย

นอกจากนี้ยังมีการแสดงผลงานวิจัยของศูนย์วิจัย หน่วยวิจัย และกลุ่มวิจัย นิทรรศการแนะนำหลักสูตรของสำนักวิชาต่าง ๆ กิจกรรมของนักศึกษารวมทั้งผลงานของหน่วยงานภายในของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ นิทรรศการของหน่วยงานงานราชการและภาคเอกชน ได้แก่ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครศรีธรรมราช การยางแห่งประเทศไทย สำนักงานเกษตรจังหวัดนครศรีธรรมราช ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งนครศรีธรรมราช เป็นต้น

ทางด้านการประกวด/แข่งขัน การสาธิต-อบรมอาชีพ ในปีนี้ประกอบด้วย การประกวดร้องเพลงลูกทุ่งชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี การประกวดไก่แจ้สวยงาม การประกวดพันธุ์แพะ การประกวดผลผลิตทางการเกษตร การแข่งขันกรีดยางพลบค่ำ การประกวดไม้ดอกไม้ประดับตระกูลเฟิร์นและหม้อข้าวหม้อแกงลิง การอบรมอาชีพ “การปลูกมะพร้าวผลอ่อน” การอบรมอาชีพ “เทคนิคการขยายเชื้อราไตรโคเดอร์มาชนิดสดเพื่อการปลูกพืช การอบรมอาชีพ “แหนมปลานิล” การอบรมอาชีพ “เนยแข็งนมแพะ” การอบรมอาชีพ “การทำลูกชิ้นปลา”

นอกจากนี้ยังมีการออกร้านจำหน่ายสินค้า รวมกว่า 400 ร้านค้า อาทิ ร้านพันธุ์ไม้ยืนต้น ผลไม้ ไม้สวยงาม พันธุ์สัตว์สวยงาม อุปกรณ์ด้านการเกษตร เครื่องทุ่นแรงทางการเกษตร การออกร้านของนักศึกษา ผลิตภัณฑ์วิสาหกิจชุมชน สินค้าโอท็อป (OTOP) ผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรต่างๆ พร้อมรับชมความบันเทิงการแสดงจากนักร้องชื่อดังบนเวทีทุกค่ำคืน ได้แก่ มายากลเปลี่ยนเสื้อ หนวด จีรภัทร เท่ห์ ธีระเดช วง SEED วงหลังสวน วง ZeN วงดีเซล วงทองพูล และวงดนตรีนักศึกษามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ด้วย

“โอกาสนี้ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชน เที่ยวงานวลัยลักษณ์เกษตรแฟร์ 2559 โดยความร่วมมือและการสนับสนุนอย่างดีจากหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ระหว่างวันที่ 9-17 กันยายน 2559 ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยเปิดให้เข้าชมนิทรรศการ พร้อมเลือกซื้อสินค้าทางการเกษตรและสินค้าอื่นๆ ที่หลากหลายได้ ตั้งแต่เวลา 10.00-20.00 น. และรับชมการแสดงบนเวทีกลางตั้งแต่ 18.30-23.00 น. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร ม.วลัยลักษณ์ หมายเลขโทรศัพท์ 075-672301,075-672303 โทรสาร075-672302 หรือที่เว็บไซต์ http://agri.wu.ac.th/agri/ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพวรรณ ฉิ้มสังข์ กล่าวในตอนท้าย

ข่าวโดยนายธีรพงศ์ หนูปลอด ส่วนประชาสัมพันธ์

TOP