ม.วลัยลักษณ์ชวนเที่ยวงาน “วลัยลักษณ์เกษตรแฟร์ 2559” 9-17 ก.ย.’59 นี้