ประกาศรับสมัครอาจารย์ หลักสูตรพยาบาลศาสตร์ จำนวน 3 อัตรา