ข่าวสุขภาพและกีฬา

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมการแข่งขัน "เซปักตะกร้อวลัยลักษณ์โอเพ่น ประจำปี 2559"

ระเบียบกติกาการแข่งขันกีฬาเซปักตะกร้อวลัยลักษณ์โอเพ่น ประจำปี 2559 วันเสาร์ที่ 17 กันยายน 2559 เวลา 09.00 น.เป็นต้นไป ณ สนามเซปักตะกร้อ หน้าหอพักนักศึกษา (หอ 5) มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ประเภทการแข่งขัน ประเภทประชาชนทั่วไป (ชาย)

กำหนดการรับสมัคร ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 16 กันยายน 2559 (ค่าสมัคร 500 บาท) ณ ส่วนการเงินและบัญชี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ อาคารบริหารชั้น 1 โทรศัพท์ 0-7567-3743 นายธวัชชัย ประดู่ (เอก) 084-745-6598 ,นายธรรมรง เอียดคง (หรั่ง) 086-274-7254 หรือสมัครที่ eadkhong@gmail.com

กำหนดการจับฉลากแบ่งสาย วันศุกร์ที่ 16 กันยายน 2559 เวลา 17.30 น. ณ สนามเซปักตะกร้อ หน้าหอพักนักศึกษา (หอ 5) มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

กำหนดการแข่งขัน วันเสาร์ที่ 17 กันยายน 2559 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ณ สนามเซปักตะกร้อ หน้าหอพักนักศึกษา (หอ 5) มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ข้อกำหนดการสมัครและเอกสารหลักฐานการเข้าร่วมแข่งขันกีฬาเซปักตะกร้อ
1. ส่งรายชื่อทีมละ 5 คน
2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรข้าราชการ
3. นักกีฬาแต่ละคนมีสิทธิ์ลงได้ทีมเดียว เท่านั้น
4. ในวันจับฉลาก หากทีมใดเอกสารหลักฐานไม่ครบ จะไม่ให้ทำการจับฉลาก
5. ทีมใดขาดคุณสมบัติข้างต้น ทางคณะกรรมการจัดการแข่งขันจะตัดสิทธิ์ในการเข้าร่วมการแข่งขัน

รางวัลในการแข่ง กีฬาเซปักตะกร้อ
1. รางวัลชนะเลิศ เงินรางวัล 4,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัล
2. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เงินรางวัล 2,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัล
3. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 และ 3 เงินรางวัลทีมละ 500 บาท พร้อมถ้วยรางวัล

กติกาการแข่งขันเซปักตะกร้อ
1. กำหนดผู้เสริฟต้องเป็นการเสริฟข้างเท้า และคู่หน้า ขาว ขาว (40 ปีขึ้นไปปล่อย)
2. ทีมใดไม่มาทำการแข่งขันตามกำหนด วันเวลา ให้ปรับเป็นแพ้ (คณะกรรมการจัดการแข่งขันเป็นผู้ชี้ขาด)
3. ผู้เข้าแข่งขันต้องแต่งกายให้เรียบร้อยด้วยชุดแข่งขันที่เหมือนกันทั้งทีม
4. ผู้เข้าแข่งขันให้ถือเกณฑ์ แพ้-ชนะ 2 ใน 3 เกมส์ (15 แต้ม)
5. การเปลี่ยนตัวผู้เล่นจะกระทำในเวลาใดก็ได้ โดยผู้จัดการทีมยื่นขอต่อกรรมการผู้ชี้ขาด (Official Referee)
6. การประท้วง ทีมใดต้องการประท้วงต้องกรอกข้อความลงในแบบฟอร์มพร้อมเงินประกัน ( 500 บาท) ผลการประท้วงของคณะกรรมการดำเนินการแข่งขันเป็นผู้ชี้ขาด ผู้ประท้วงมีสิทธิยื่นประท้วงเฉพาะคู่ แข่งขันของตน ทีมใดที่ถูกประท้วงและมีผล จะต้องออกจากการแข่งขันโดยไม่มีข้อแม้ใด ๆ ทั้งสิ้น ทีมที่ประท้วงเป็นผลให้คืนเงินค่าประท้วง ถ้าประท้วงไม่เป็นผลให้ยึดเงิน
7. กรรมการผู้ตัดสิน/ผู้ช่วยผู้ตัดสินและเจ้าหน้าที่แต่ละคู่มี จำนวน 2 ท่าน
8. การจัดการแข่งขันอยู่ในดุลย์พินิจของคณะกรรมการจัดการแข่งขัน จะพิจารณาตามความเหมาะสม
9. การตัดสินของคณะกรรมการและกรรมการผู้ชี้ขาดถือเป็นเอกฉันท์

เอกสารแนบ : ใบสมัครและกติกาแข่งขันเซปักตะกร้อ วลัยลักษณ์โอเพ่น ประจำปี 2559


รายละเอียดเพิ่มเติม : http://dsa.wu.ac.th/

TOP