ส่วนวิเทศสัมพันธ์ ม.วลัยลักษณ์ เปิดเวทีสัมมนานักศึกษาต่างชาติ ครั้งที่ 1