ม.วลัยลักษณ์ จัดเสวนาและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “ระบบและช่องทางการสื่อสารภายใน & การถ่ายภาพเพื่อการประชาสัมพันธ์” กิจกรรมชุมชนคนหลังไมค์