ประกาศรับสมัครนักวิชาการ สังกัดสำนักวิชาแพทยศาสตร์ จำนวน 2 อัตรา