ข่าวทั่วไป

ขอเชิญชมนิทรรศการภาพถ่าย ในหัวข้อ “ ฝรั่งมองไทย (นครศรีธรรมราช) ผ่านภาพถ่ายและการตีความ” ครั้งที่ 2

โครงการศูนย์ WMS พันธกิจสัมพันธ์เพื่อสังคม ขอเชิญชวนทุกท่านที่รักในงานถ่ายภาพ ร่วมชมนิทรรศการภาพถ่าย ซึ่งเป็นผลงานการถ่ายภาพของนักศึกษาจาก St. Edward’s University ประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งจัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสะท้อนแง่มุมต่างๆ เพื่อให้เห็นถึงมุมมองด้านสังคมและถ่ายทอดความเป็นไทยความเป็นท้องถิ่น วิถีชีวิต และความเป็นอยู่ของประชาชนในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช

จากนั้น นำมาจัดแสดงผลงานการถ่ายภาพกว่าหกสิบชิ้น โดยเป็นการเล่าเรื่องผ่านรูปภาพจากสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ วิถีชีวิต และ เอกลักษณ์ต่างๆ ของจังหวัดนครศรีธรรมราช โดยจัดขึ้นตั้งแต่วันที่ 1 - 20 กันยายน 2559 ณ อาคารศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา ชั้น 1 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ทุกท่านสามารถเข้าชมนิทรรศการได้ทุกวันจันทร์- ศุกร์ เวลา ๐๙.๐๐ น. - ๑๖.๐๐ น.

ทั้งนี้ โครงการศูนย์ WMS พันธกิจสัมพันธ์เพื่อสังคม ยังได้เปิดประมูลภาพให้ผู้ที่สนใจ ในราคาเริ่มต้นที่ 500 บาท เพื่อนำรายได้ทั้งหมดไม่หัก ณ ที่จ่าย มอบให้แก่โรงเรียนไทยมุสลิม และ โรงเรียนไทยพุทธ อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 075-672227 facebook: https://www.facebook.com/WMS.BTEDC

TOP