ขอเชิญชมนิทรรศการภาพถ่าย ในหัวข้อ “ ฝรั่งมองไทย (นครศรีธรรมราช) ผ่านภาพถ่ายและการตีความ” ครั้งที่ 2