ข่าวทั่วไป

บุคลากรสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ศึกษาดูงานระบบการบริหารงานศูนย์บริการการศึกษาอาจารย์ ดร.นีรนาท แก้วประเสริฐ ระฆังทอง รักษาการแทนผู้อำนวยการศูนย์บริการการศึกษา กล่าวต้อนรับและบรรยายสรุป เรื่อง “ระบบการบริหารงานศูนย์บริการการศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์” แก่ผู้บริหาร และบุคลากรสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จำนวน 35 คน เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2559 ที่ผ่านมา ณ ห้องตุมปัง อาคารบริหาร

TOP