ข่าวทั่วไป

มทส.ศึกษาดูงานส่วนกิจการนักศึกษา ม.วลัยลักษณ์

อาจารย์ ดร.เลิศชาย ศิริชัย รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ให้การต้อนรับและบรรยายสรุป เรื่อง ระบบงานส่วนกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ แก่ผู้บริหาร และบุคลากรส่วนกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จ.นครราชสีมา เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2559 ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุม 2 อาคารคอมพิวเตอร์

ภาพกิจกรรม

TOP