ขอเชิญประกวดร้องเพลงลูกทุ่งรางวัลรางวัลถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในงานวลัยลักษณ์เกษตรแฟร์