ข่าวเด่น

ม.วลัยลักษณ์ เดินหน้าโครงการศูนย์แพทย์ฯเต็มสูบ พร้อมดันเป็นศูนย์กลางการแพทย์ที่ทันสมัยที่สุดของภาคใต้ตอนบนศาสตราจารย์ ดร. สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ รักษาการแทนอธิการบดี ม.วลัยลักษณ์ กล่าวในเวทีกิจกรรมพบปะกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชนและประชาคมท่าศาลา จำนวนกว่า 400 คน เพื่อรายงานความก้าวหน้าโครงการก่อสร้างศูนย์การแพทย์ ม.วลัยลักษณ์ เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2559 ที่หอประชุมใหญ่ อาคารไทยบุรี ว่า มหาวิทยาลัยกำลังเร่งดำเนินการศูนย์การแพทย์ม.วลัยลักษณ์อย่างเต็มที่ และมีความก้าวหน้าไปอย่างต่อเนื่อง โดยเป้าหมายของศูนย์การแพทย์ฯ จะเป็นศูนย์กลางทางการแพทย์ขนาดใหญ่ที่ทันสมัยที่สุดในภาคใต้ตอนบน มีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญให้บริการครอบคลุมพี่น้องประชาชนชาวภาคใต้ตอนบน

ที่สำคัญศูนย์การแพทย์ฯ แห่งนี้ จะเป็นแหล่งฝึกฝนของนักศึกษาในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องอาทิ แพทยศาสตร์ เภสัชศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ เทคนิคการแพทย์ฯ ตลอดจนสาขาอื่นๆ รวมทั้งหลักสูตรทันตแพทย์ที่มีแผนการเปิดสอนในอนาคตด้วย

ศาสตราจารย์ ดร. สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ กล่าวอีกว่า โครงการก่อสร้างศูนย์การแพทย์ ม.วลัยลักษณ์ ซึ่งตั้งอยู่บนพื้นที่ 405 ไร่ กำหนดแล้วเสร็จในปี 2562 หลังจากนั้นจะมีการติดตั้งครุภัณฑ์ และเตรียมความพร้อมบุคลากรทางด้านการแพทย์และบุคลากรในด้านอื่นๆ รวมกว่า 14 สาขาความเชี่ยวชาญ โดยในระยะแรกจะเปิดให้บริการจำนวน 419 เตียง และเมื่อเปิดบริการเต็มโครงการจะมีจำนวน 750 เตียง ซึ่งจะมีผู้ใช้บริการกว่า 1 ล้านคนต่อปี

และเพื่อเป็นการเตรียมการรองรับการจราจรซึ่งคาดว่าจะมีความคับคั่งเป็นอย่างมาก เมื่อเร็วๆ นี้ ทางผู้บริหารมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้เดินทางเข้าพบพลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ขอสนับสนุนการขยายถนนทางเข้ามหาวิทยาลัย ตลอดจนการขอสนับสนุนทางยกระดับบริเวณทางเข้าถนนสาย 401 เพื่อให้ประชาชนที่จะมาใช้บริการมีความสะดวกสบายที่สุด

“เมื่อมีการเปิดศูนย์การแพทย์จะมีบุคลากรทางการแพทย์ไม่น้อยกว่า 3,000 คน มีการให้บริการทางการแพทย์ใน 14 สาขาความเชี่ยวชาญ วันนี้พวกเราชาววลัยลักษณ์เร่งทำงานกันอย่างเต็มความสามารถเพื่อประโยชน์ของพี่น้องประชาชน ต่อไปมหาวิทยาลัยกับชุมชนจะเป็นครอบครัวเดียวกัน และเชื่อว่าหากเราดูแลซึ่งกันและกัน มหาวิทยาลัยแห่งนี้จะมีชื่อเสียงทั้งในระดับประเทศและนานาชาติต่อไปได้อย่างแน่นอน” ศาสตราจารย์ ดร. สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ กล่าวในตอนท้าย

ประมวลภาพ

ข่าวและภาพโดยนายธีรพงศ์ หนูปลอด ส่วนประชาสัมพันธ์

TOP