ม.วลัยลักษณ์ เดินหน้าโครงการศูนย์แพทย์ฯเต็มสูบ พร้อมดันเป็นศูนย์กลางการแพทย์ที่ทันสมัยที่สุดของภาคใต้ตอนบน