นักศึกษาม.วลัยลักษณ์ รับทุนบริดจสโตน 20 ทุน รวม 630,000 บาท