ประกาศรับสมัครวิศวกร ส่วนอาคารสถานที่ จำนวน 2 อัตรา