ประกาศรับสมัครอาจารย์ สาขาสถาปัตยกรรม จำนวน 1 อัตรา