การพัฒนางานวิจัยเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ของคลื่นไมโครเวฟและการพัฒนาเทคโนโลยีต้นแบบสำหรับSMEs