ขอเชิญเข้าร่วมประกวดเพลงบอกอาชีพรางวัลถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ ๕ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๙