สำนักวิชาแพทยศาสตร์จัดงานประชุมวิชาการประจำปี 2559 "Medicine Towards the AEC"