ข่าวทั่วไป

ขออภัยในความไม่สะดวกในการติดต่อประสานงาน สำนักวิชาแพทยศาสตร์ ในวันที่ 16-17 กันยายน พ.ศ. 2559

ตามที่สำนักวิชาแพทยศาสตร์ กำหนดจัดประชุมวิชาการ ประจำปี 2559 ในวันที่ 16 - 17 กันยายน พ.ศ. 2559 ณ โรงแรมเมืองลิกอร์ อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช

ในการนี้ สำนักวิชาแพทยศาสตร์ ขออภัยในความไม่สะดวกในการติดต่อประสานงานในวันดังกล่าว ทั้งนี้ หากมีเรื่องเร่งด่วนสามารถติด่องานสำนักงานธุรการได้ดังนี้ คุณจารึก 086-6822292 , คุณดวงสมร 087-4661672, คุณเสาวลี 086-1209780

TOP