ขออภัยในความไม่สะดวกในการติดต่อประสานงาน สำนักวิชาแพทยศาสตร์ ในวันที่ 16-17 กันยายน พ.ศ. 2559