ข่าวทั่วไป

นักเรียนโรงเรียนกิตติวิทย์บ้านพรุ สนใจศึกษาต่อสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร และสำนักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2559 ณ ห้องตุมปัง อาคารบริหาร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ครูและนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนกิตติวิทย์บ้านพรุ จ.สงขลา จำนวน 39 คน ฟังบรรยายแนวทางการศึกษาต่อสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร และสำนักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยมี รศ.ดร.จรัญ บุญกาญจน์ คณบดีสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร และคณาจารย์ทั้ง 2 สำนักวิชา ให้การต้อนรับและร่วมพูดคุย

ภาพกิจกรรม

TOP