ข่าวสุขภาพและกีฬา

ผลการแข่งขัน "เซปักตะกร้อวลัยลักษณ์โอเพ่น ครั้งที่ 4 ประจำปี 2559"ชมรมเซปักตะกร้อ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้จัดการแข่งขัน "เซปักตะกร้อวลัยลักษณ์โอเพ่น ครั้งที่ 4 ประจำปี 2559" เนื่องในงาน "วลัยลักษณ์เกษตรแฟร์ 2559" ขึ้นในวันที่ 17 กันยายน 2559 ณ สนามกีฬากลางแจ้ง หน้าหอพักลักษณานิเวศ 5 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยมีทีมให้ความสนใจเข้าร่วมการแข่งขันในครั้งนี้จำนวน 21 ทีม จากจังหวัดสุราษฎร์ธานี จังหวัดตรังและทีมจากอำเภอต่างๆในจังหวัดนครศรีธรรมราช เช่น อ.เมือง อ.พรหมคีรี อ.ลานสกา อ.ทุ่งสง อ.สิชล อ.ท่าศาลา อ.นบพิตำ อ.ปากพนัง รวมทั้งทีมจากบุคลากรและนักศึกษาของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ซึงปีนี้มีทีมให้ความสนใจจำนวนมากกว่าครั้งก่อนๆ ที่ผ่านมา โดยเมื่อวันที่ 17 กันยายน 2559 เวลา 09.00 น. ได้เปิดการแข่งขันและได้รับเกียรติจากนางสาวหัฏฐกานต์ กรัณย์ไพศาล ประธานชมรมเซปักตะกร้อมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์และผู้จัดการทีมเซปักตะกร้อมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขัน ซึ่งเป็นการแข่งขันในรอบแรก แบ่งเป็น 8 สาย สายละ 3 ทีม แข่งแบบพบกันหมดในสายเพื่อหาทีมที่คะแนนดีลำดับที่หนึ่งและสองของสาย เพื่อเข้าสู่รอบก่อนรองชนะเลิศและชิงชนะเลิศต่อไป

สรุปผลการแข่งขันมีดังนี้
1. รางวัลชนะเลิศ เงินรางวัล 4,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัล ได้แก่ทีม "สนามกีฬา A" (จาก สนามกีฬา อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช)
2. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เงินรางวัล 2,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัล ได้แก่ทีม "นวรัตน์สแตนเลส" (จาก อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช)
3. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เงินรางวัล 1,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัล ได้แก่ทีม "สภ.ขุนทะเล" (จาก อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี)
4. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 เงินรางวัล 500 บาท ได้แก่ทีม "สนามกีฬา B" (จาก สนามกีฬา อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช)

ชมรมเซปักตะกร้อ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ขอขอบคุณผู้สนับสนุนในการจัดการแข่งขันครั้งนี้ได้แก่
- สโมสรมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
- ร้านชายการเกษตร
- ห้างหุ้นส่วนจำกัด ว. นครนานากิจประมวลภาพ

รายละเอียดเพิ่มเติม : http://dsa.wu.ac.th

TOP