ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

อาจารย์ ดร. วัณณสาส์น นุ่นสุข ได้รับเชิญเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาร่วมระดับปริญญาเอกของ University of Illinois at Chicago

อาจารย์ ดร. วัณณสาส์น นุ่นสุข หัวหน้าหน่วยวิจัยโบราณคดี และอาจารย์ประจำสำนักวิชาศิลปศาสตร์ ได้รับเชิญให้ทำหน้าที่เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาร่วมในการทำวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาเอกของนักศึกษาในภาควิชามานุษยวิทยาของมหาวิทยาลัยแห่งรัฐอิลินอยส์ที่ชิคาโก (University of Illinois at Chicago) ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศสหรัฐอเมริกา

TOP